Používání Konopí, tedy Marihuany k léčebnému účelu je velmi atraktivním tématem. Stále více lidí upřednostňuje přírodní léčiva před chemickými preparáty, u kterých ani nevíte, co vlastně užíváte a jaké to může mít důsledky pro vaše tělo. Konopí pro léčebné použití (dále jen „konopí“) je indikováno jako podpůrná či doplňková léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění.

léčebné konopí

Za tímto účelem náš spolek Osmička Ústí pořádá, v rámci své činnosti, osvětové přednášky na téma Léčebné konopí. V letošním roce jsme bohužel, vzhledem ke stávající situaci, nemohli oblíbené přednášky realizovat. Proto přinášíme několik užitečných informací alespoň touto formou.

Užívání konopí pro léčebné použití je legální, definované zákonem a chráněné Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Státní agenturou pro konopí pro léčebné použití.

Přesto je třeba znát a dodržovat několik pravidel, aby jeho užívání bylo bezpečné a přinášelo kýžený efekt.

Kde léčebné konopí seženu

 • Konopí pro léčebné použití může předepsat lékař – specialista ke zmírnění nepříjemných příznaků doprovázejících závažná onemocnění
 • Předepsané konopí si pacient vyzvedne připravené v lékárně, což je záruka správné kvality a obsahu doporučených účinných látek
 • Pacient užívající konopí na recept se nemusí obávat postihu ze strany policie ČR. Ta si může kdykoli v registru ověřit, komu, jaký druh a kolik konopí bylo pro léčebné použití vydáno.
 • Konopí je předepisováno výhradě formou elektronického receptu s omezením. Kdy lékárna může ověřit, zda nebylo překročeno doporučené množství léku.

Kdy je možné konopí použít

Chronická neutišitelná bolest v souvislosti s :

 • onkologickým onemocněním
 • neuropatické bolesti
 • degenerativním onemocněním kloubů
 • systémovým onemocněním pojiva
 • imunopatologická onemocnění
 • bolestí při zeleném zákalu (glaukom)
 • léčbou HIV

Způsob užívání léčebného konopí

Inhalace – vdechování páry, která proudí přes konopí
Tablety – užívají se v kombinaci s tuky, aby došlo ke správnému vstřebávání
Ostatní – ve formě mastí, krémů, olejů, čajů a také náplastí

! Léčebné konopí nikdy neužívejte formou kouření !

Skladování konopí

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
 • Uchovávejte v původním obalu v suchu.
 • Uchovávejte při teplotě do 25°C.
 • Konopí s prošlou použitelností je třeba vrátit do lékárny, ta zajistí likvidaci.
 • Když se pacient rozhodne konopí dále nepoužívat, je třeba jej také vrátit.

Používání léčebného konopí vzbuzuje v mnoha lidech pocit nedůvěry, zbytečné obavy a zažité předsudky – „jde přece o drogy“. V případě léčebného konopí jsou však tyto obavy zbytečné. Užívání přípravků z konopí pod dohledem lékaře je bezpečné a v mnoha případech přináší úlevu tam, kde už klasická medicína nestačí nebo není vhodná. Naproti tomu užívání po domácku vyrobených preparátu s sebou nese četná rizika. Například nepřesné dávkování, či nejasné složení produktu nebo nevhodný způsob použití. Snadno se pak mohou objevit nežádoucí účinky nebo zdravotní komplikace.

Chci se dozvědět více

Pokud máte zájem se o užívání léčebného konopí dozvědět více, můžete si s pracovníky našeho spolku Osmička Ústí sjednat individuální konzultaci. Kde společně proberete Vaši konkrétní situaci, vybereme správný způsob léčby a doporučíme Vám vhodného odborníka. Nebojte se zeptat, můžete jen získat.

Pro více informací nás kontaktujte.

Kontaktní formulář