Kdo jsme

divider

Jsme spolek poskytující služby dlouhodobě nemocným a těžce zdravotně postiženým osobám, jejich rodinám a pečovatelům.

Pro koho

Naše služby jsou určeny lidem, kteří se v důsledku dlouhodobé/vážné nemoci ocitli na rozmezí zdravotní a sociální potřebnosti. Kdy opouštějí systém zdravotních služeb a s jejich přesunem do domácího prostředí přichází řada neočekávaných překážek a vážných komplikací nejen pro ně samotné, ale pro celou jejich rodinu (jejich děti, rodiče, pečovatele). Díky tomu pak ocitají ve velmi složitých životních situacích, které nejsou schopni vlastními silami zvládnout a často ani nevědí kam se obrátit pro odbornou pomoc či radu.

Služby

Náš spolek poskytuje soubor sociálních a vzdělávacích služeb, které těmto osobám umožní co nejvíce se účastnit běžného života, pomohou jim dosáhnout maximální míry samostatnosti a nezávislosti.

divider

Sociální služby

 • Poradenská, vzdělávací a konzultační činnost v oblasti péče o osoby dlouhodobě nebo vážně nemocné či těžce zdravotně postižené

 • Půjčovna kompenzačních pomůcek

 • Asistenční a průvodcovské/společenské služby pro osoby dlouhodobě nebo vážně nemocné či těžce zdravotně postižené

 • Neveřejná doprava pro osoby dlouhodobě nebo vážně nemocné či těžce zdravotně postižené

Vzdělávací služby

 • Vzdělávání a proškolování v oblasti péče o osoby dlouhodobě nebo vážně nemocné či těžce zdravotně postižené

 • Zpřístupňování informací, tvorba a vydávání propagačních, edukačních a informačních materiálů, brožur či letáků zaměřených na péči o osoby dlouhodobě nebo vážně nemocné či těžce zdravotně postižené

 • Realizace praxí a odborných stáží pro studenty a zájemce o pracovní uplatnění v oblasti péče o osoby dlouhodobě nebo vážně nemocné či těžce zdravotně postižené

Cíl

S cílem vést a podporovat naše klienty:

k samostatnosti a nezávislosti, ke zkvalitnění jejich života, k zlepšování životních podmínek, k dosažení co největší míry začlenění do běžného života, ke zvládání náročných životních situací prostřednictvím psychologické a emoční podpory, a dále pomáhat v odstraňování psychologických, společenských a „technických“ bariér, které limitují možnosti klientů účastnit se běžného života.

Pokud jste nenašli hledané informace, můžete využít kontaktního formuláře. Naši specialisté v nejbližší možné době zodpoví váš dotaz a poskytnou potřebné informace.

  Osmička Ústí, z.s.

  telefon: +420 774 441 046

  Železničářská 24, 400 07 Ústí nad Labem